De AVG is van kracht!
28 mei 2018
Oh kom er eens kijken!
8 oktober 2018

Engelse vertaling van de CIP Privacy Baseline

Leusden, september 2018

ANNONCERING van de Engelse vertaling van de CIP Privacy Baseline door Mexon Technology

Zeer binnenkort zal de Engelse vertaling van de CIP Privacy Baseline beschikbaar komen.

Een juridisch document als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) laat zich niet altijd makkelijk vertalen naar de praktijk. Gelukkig bestaat er een instantie als het CIP, het Centrum voor Informatieveiligheid en Privacybescherming. Een van de ambities van het CIP is het delen van kennis door het opstellen van ‘good-practices’. Diverse participanten (uit zowel overheidsorganisaties als uit gespecialiseerde marktpartijen) hebben de handen ineengeslagen om de methode ‘Grip op Privacy’ te ontwikkelen. Een van de onderdelen hiervan is de Privacy Baseline.

In de Privacy Baseline wordt de privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) zo consciëntieus mogelijk vertaald naar concrete aanwijzingen of perspectieven voor handelen met als doel daarmee aan die wetgeving te kunnen voldoen alsmede een verantwoorde belangenafweging daarvoor te kunnen maken. De samenstellers zijn daarbij uitgegaan van wat bij het schrijven van de teksten praktisch en volgens de vigerende inzichten en beschikbare kennisbronnen juist werd geacht te zijn.

Mexon Technology, kennispartner van CIP Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)), heeft de Nederlandse CIP Privacy baseline naar het Engels vertaald. Op deze wijze koppelen wij onze kennis en kunde met de praktijk en dragen bij als kennispartner aan het CIP-netwerk.

De Engelstalige versie is relevant als uw organisatie tot een van de volgende doelgroepen behoort:

  1. Uw organisatie bevindt zich in Nederland of voert werk uit voor een Nederlandse organisatie en u dient governance voor Privacy te implementeren en de voertaal is Engels.
  2. Uw organisatie is Nederlands, maar wordt ondersteund door externe service-partijen of outsource-partners waarbij de voertaal Engels is. Deze partijen/partners zijn vaak (deels) verantwoordelijk voor informatieveiligheid of privacybescherming van uw organisatie. De Engelse baseline helpt in de communicatie over de te behalen doelen en te realiseren maatregelen.
  3. Uw organisatie bevindt zich buiten Nederland en wenst governance voor privacy te implementeren en wil gebruik maken van al het harde werk dat het CIP-netwerk heeft gestoken in de Nederlandstalige Privacy Baseline.

De Privacy Baseline is ontwikkeld voor de Nederlandse markt en verwijst daarom naar de AVG (de Nederlandse vertaling van de Europese GDPR) en noemt her en der andere relevante Nederlandse wetgeving. Het is daarom belangrijk het volgende in het vizier te houden:

  1. De lokale wetgeving voor GDPR kan enigszins afwijken van hetgeen genoemd staat in de AVG en daarmee in de Engelstalige Privacy Baseline (bijvoorbeeld de maximumleeftijd voor kinderen kan verschillen).
  2. Om het referentiekader van de Engelstalige GDPR goed te kunnen gebruiken zijn in de Engelstalige baseline niet altijd de AVG-wetteksten vertaald naar het Engels, maar zijn de originele Engelse GDPR-teksten gebruikt zodat het naslaan/opzoeken vergemakkelijkt wordt en zaken niet verloren gaan door dubbele vertalingen welke tot een andere betekenis zouden kunnen leiden.

Wij komen graag met u in contact om u te informeren over de diverse aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe daar blijvend aan te voldoen met behulp van MexonInControl.

Indien u alvast een kennis wenst te nemen neem a.u.b. contact met ons op via marketing@mexontechnology.com