[tminus t="2019/05/21 09:30" days="dagen" hours="uren" minutes="minuten" weeks="weken" omitweeks="true" omitseconds="true" style="hoth" /]

Dit symposium is nog in ontwikkeling.

Samen met onze partners, klanten en andere belangstellenden organiseren we een (mini) symposium rondom het thema AVG registers. Een jaar na het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming willen we de balans opmaken. Hoe kunnen we met de 360 dagen ervaring de registers kwalitatief verbeteren?

U en uw collega's zijn van harte welkom!

Het programma ziet er in concept als volgt uit:

  • Wat vraagt de AVG aan registers
  • Ervaringen van Mexon Technology
  • Symposium Welke knelpunten komen er in de praktijk voor
  • Oplossingen

Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy (CIP) heeft een Privacy Baseline samengesteld die organisaties op een praktische manier helpt de juiste maatregelen te treffen om o.a. aan de eisen van de AVG te voldoen. Mexon Technology is kennispartner van het CIP.


Mocht u nu al belangstelling hebben om deel te nemen, stuurt u dan een bericht aan marketing@mexontechnology.com