Mexon Technology bij ISM Infodag 7 december 2017
27 oktober 2017
Certificering: De volgende stap in professionalisering
21 februari 2018

‘Informatieveiligheid in de Overheid’ op 15 maart 2018

Informatieveiligheid in de Overheid

Veiligheid van de gegevens die de overheid over burgers verzameld en verwerkt staat steeds hoger op de agenda. Of dat nu het gevolg is van zelfopgelegde normering zoals de Baseline Informatievoorziening Nederlands Gemeenten (BIG) of het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), het werkterrein staat volop in de aandacht.

MexonInControl in combinatie met het MexonInControl Onderzoeksportaal biedt voor iedere situatie een palet van mogelijkheden. Het is een hulpmiddel om in control te komen en te blijven ten aanzien van normenkaders zoals de BIG, de AVG, ISO27001/2 en eigen, interne beleidskaders. Voor het eenvoudig uitvragen van personen die niet direct bij een dergelijk traject zijn betrokken (of van leveranciers) is het Onderzoeksportaal ontwikkeld. Een gebruikersvriendelijk hulpmiddel voor bijvoorbeeld het uitzetten van Data Protection Impact Assessment (DPIA) of een Privacy Impact Assessment (PIA). Onderzoeken die vooral bij de AVG een belangrijke rol spelen.

MexonInControl biedt daarnaast ook mogelijkheden om de veranderde en de nieuwe verplichtingen vorm te geven. Zaken zoals een register voor verwerkingen, verwerkers en aanvragen vanuit de klant/burger hebben binnen MexonInControl een plek gekregen. Daarmee kunnen alle onderlinge verbanden worden aangebracht en waardoor iedere functionaris het inzicht krijgt dat voor zijn/haar aandachtsgebied nodig is.

Op 15 maart 2018 organiseert CKC Seminars het Congres ‘Informatieveiligheid in de Overheid’. Daar zal Mexon Technology als exposant aanwezig zijn om MexonInControl te demonstreren. Ook de mogelijkheden van het MexonInControl Onderzoeksportaal kunnen daar worden getoond. (Voor wie daar niet op kan wachten is hier de mogelijkheid om zelf te ervaren wat de mogelijkheden van dat portaal zijn).

Naast een informatiemarkt zijn er tal van interessante lezingen die verder zullen ingaan op de vraag: Bent u klaar voor de toekomst?

Mexon Technology nodigt u van harte uit dit congres bij te wonen. Met de kortingscode (IVO18MX50) ontvangt u een reductie van € 50 op de entreeprijs. Klik hier om uw ticket met korting te bemachtigen.

Graag tot 15 maart!

Voor een indruk van het congres in 2017: Informatieveiligheid in de Overheid 2017.