De AVG één jaar na de invoering, en wat moet u nu wel en niet doen?

Op 13 juni in Amrath Hotel in Born (vlak aan de A2 in de gemeente Sittard-Geleen)
Van 15.30 uur t/m 18.00 uur

De AVG in de praktijk nu we één (1) jaar verder zijn. Wat moet u vooral niet doen en wat vooral wel?

Deze bijeenkomst wordt speciaal georganiseerd voor Limburgse bedrijven. Deze praktijksessie is gericht op het delen van de ervaringen tot nog toe. Doelstelling is u te laten zien hoe u tegen zo minimaal mogelijke kosten kunt voldoen aan de wetgeving. Kortom wat moet u vooral wel doen en wat moet u minimaal kunnen aantonen als de jaarlijkse accountants audit ook op privacy gaat controleren. Anders gezegd Wat eist de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als deze u komt controleren? Dus wat moet ik minimaal “georganiseerd of op orde” hebben, en hoe kan ik dat als ondernemer met zo min mogelijk inspanning en impact realiseren? De insteek is daarbij dat er zo min mogelijk uren van u en uw medewerkers worden gebruikt, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten. Anders geformuleerd hoe kunt u de investeringen in resources, om te voldoen aan de AVG, tot een minimum beperken?

En wat te doen als er vragen zijn m.b.t. de AVG?

Stel deze vragen, incidenten en verzoeken worden voor u afgehandeld conform het principe “pay for what you use”? Is dit concept alleen interessant voor kleinere bedrijven? Wij denken van niet. Afhankelijk van wat u wilt dat in uw eigen organisatie plaatsvindt, in hoeverre het voor uw business van belang is om meer te doen dan het minimale en wat u extern afneemt als onderdeel van een hulpdienst is deze praktische manier van het benaderen van de AVG en eventueel informatiebeveiliging, interessant voor alle bedrijven (groot en klein), uit alle branches.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig geworden naar wat u minimaal “georganiseerd of op orde” moet hebben en hoe dat gerealiseerd kan worden? En/of hoe u ontzorgt kunt worden door een dienstverlening van externe partij dat als er vragen komen u alleen betaald voor wat u wilt afnemen van de dienstverlener, meldt u dan aan!

Het verloop van het programma is als volgt:

15:30 Inloop met koffie of thee
16:00 Aanvang
17:30 Einde gevolgd door borrel

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door SIN CARGA.Inschrijving
Na het aanmelden wordt dit formulier leeg gemaakt.

Via dit formulier worden persoonsgegevens verzameld. Het betreft aanhef, voor- en achternaam, en e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van
- het plannen van het event
- het toevoegen van uw gegevens mailinglijsten inzake SIN CARGA en MexonInControl (waarvan u zich te allen tijde kunt uitschrijven).


SIN CARGA is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige bedrijven die als een ecosysteem gezamenlijk diensten aanbieden aan de klant. De bedrijven opereren als een Vennootschap Onder Firma (VOF) e.g. een bedrijf komt onder de naam SIN CARGA naar de klant en bieden de klant indien gecontracteerd diensten aan op gebied van advocatuur, juridische zaken, IT-beveiliging, Privacy, IT Architectuur en Informatie Management. De vorm van de dienstverlening is steeds hetzelfde, echter de inhoud varieert en wordt ingevuld door het bedrijf dat op een specifiek gebied gespecialiseerd is en expertise heeft. Indien er raakvlakken tussen specialisme zal SIN CARGA zorg dragen voor de noodzakelijk afstemming tussen de specialisme. Gestreefd wordt dat elk lid van het ecosysteem een eigen uniek specialisme heeft. Dat biedt ook de mogelijkheid om de dienst verlening op termijn uit te breiden naar specialisme welke nu nog geen onderdeel zijn van SIN CARGA zoals bijv. financiële administratie ondersteuning

Door de klant te ontzorgen op het gebied van het specialisme van een bedrijf/lid van het ecosysteem heeft de klant een gegarandeerde kwaliteit voor de gecontracteerde expertise en kan de klant zich focussen op zijn kernproces: het verkopen maken of verlenen van zijn producten / diensten aan klanten.

Op dit moment zijn de volgende bedrijven onderdeel van het SIN CARGA ecosysteem:
Bedrijf Specialisatie
Cogens Advocaten Juridische en advocatuur vraagstukken
LegalIT advies AVG vraagstukken
Mexon Technology Producent en leverancier van MexonInControl voor Privacy
SIT bc IT en IT beveiligingsvraagstukken