Assessments

Assessments van MexonInControl voor Privacy geven heel veel mogelijkheden.
De inhoud, vorm en taalgebruik kunnen in hun geheel op uw organisatie afgestemd worden.

Naast het beantwoorden van vragen kan met een assessment ook informatie verstrekt worden. Awareness campagnes met een mix van vragen en het verstrekken van informatie zijn zeer handig!

Zelf uitproberen? Graag meer informatie Datasheet MexonInControl voor Privacy
Datalekmelding MexonInControl-2

Inzicht verkrijgen over uw privacybescherming en informatiebeveiliging

In de privacybescherming en informatiebeveiliging komen we veel verschillende assessments tegen. Vaak zit zelfs het woord assessment in de afkorting opgenomen zoals bij Data Protection Impact Assessment (DPIA) of Privacy Impact Assessment (PIA).

Assessments gaan over situaties, processen, organisaties of activiteiten die geïnventariseerd moet worden. Dit doen we door de juiste vragen te stellen en deze op een gestructureerde manier vast te leggen.

Met de assessments van MexonInControl heeft uw organisatie volledige controle over de assessments en de inhoud van de vragen die gesteld worden.

Configuratie van assessments van MexonInControl

U kunt nieuwe assessments maken of bestaande assessments naar believen aanpassen.

De volgende configuratie kunt u zelf doen:
 • Nieuw assessment maken
 • Vragen en formulering aanmaken en aanpassen
 • Antwoorden op vragen definiëren
 • Volgorde van vragen (op basis van gegeven antwoorden) instellen
 • Bepalen of een ingevuld assessment beoordeeld moet worden
 • Als het een extern ingevuld assessment is instellen wie deze zal afronden
 • Opstellen van e-mail configuratie
Indien wenselijk kunnen wij u daarbij ontzorgen.Awareness Website
E-mail

Interne beantwoording in MexonInControl of juist extern

Een assessment kan natuurlijk uitgevoerd worden door medewerkers van uw security- en/of privacyteam.

Maar wat te denken van de volgende scenario's:
 • Een leverancier dient een assessment in te vullen (en beschikt niet over een account in MexonInControl)
 • Een medewerker buiten uw team(s) wil een (vermoeden van een) datalek melden
 • Een externe persoon of klant wil een mogelijk beveiligingsincident doorgeven
MexonInControl "self-assessments" kunnen als link per e-mail gezonden worden aan de partij die deze moet beantwoorden. En daarnaast kunnen links op uw intranet of bedrijfspagina opgenomen worden waarmee het assessment aangeroepen wordt. Het assessment zal in de laatste situatie binnen de website worden uitgevoerd, het is als het ware onderdeel van de website.

Standaard assessments

MexonInControl bevat diverse assessments voor een vlot begin:
 • Pré scan: is een PIA noodzakelijk?
 • DPIA Checker (is een DPIA noodzakelijk?)
 • AP DPIA Checklist nieuwe verwerkingen
 • AP DPIA Checklist bestaande verwerkingen
 • (Vermoeden van een) datalek
 • (Vermoeden van een) security incident
 • Controle van genomen maatregelen bij een leverancier
 • Uitoefenen rechten van betrokkenen
 • Dient onze organisatie een FG aan te stellen?
De gehele levenscyclus van een assessment wordt ondersteund, inclusief de bewaking van de tijdigheid van de beantwoording.

AssessmentConfig