MexonInControl voor Privacy

MexonInControl voor Privacy is een online dienst (Software-as-a-Service) waarmee iedere organisatie de voor de AVG benodigde registers kan opbouwen. Registers voor verwerkingsactiviteiten, verwerkers, verwerkersovereenkomsten en bijbehorende Data Protection Impact Assessments.

Inschrijven nieuwsbrief Vraag meer informatie Datasheet MexonInControl voor Privacy

Informatieveiligheid en privacy

Privacy én daarmee de veiligheid van de gegevens die instanties verzamelen en verwerken zijn essentieel voor de bedrijfsvoering. Of dat nu het gevolg is van het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) of (zelf)opgelegde normering zoals de ISO 27001 (of daarvan afgeleide normen zoals NEN7510 of BIO), falen op het werkterrein privacy is vandaag de dag geen optie.

AVG samengevat

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) van kracht. Deze wet heeft tot doel de privacy van de Nederlandse burger te beschermen. Dat gebeurt vooral door meer verantwoording bij uw organisatie neer te leggen. Iedere organisatie zal moeten onderzoeken en vastleggen in welke mate zij met deze verordening te maken heeft (met andere woorden: worden er persoonsgegevens verwerkt).

Een aantal aspecten zijn van cruciaal belang: het inrichten van noodzakelijke registers, het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA), het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming en zorgdragen dat applicaties aan de juiste eisen voldoen: Privacy by Design en Privacy by Default.

MexonInControl voor Privacy

Om de juiste aanpak te kunnen kiezen is het allereerst van belang te weten welke (persoons)gegevens uw organisatie verwerkt door middel van het opstellen van een register verwerkingsactiviteiten (hét vertrekpunt voor verdere stappen zoals een DPIA). Dit register kan met MexonInControl voor Privacy snel worden opgesteld, samen met een register van verwerkers en verwerkersovereenkomsten.

Groeipad naar MexonInControl Pro

Met MexonInControl voor Privacy zet een organisatie de eerste stap naar compliance én een eerste stap richting adequate bescherming van informatie en privacy.

MexonInControl Pro biedt op diverse manieren de mogelijkheid om meer inzicht en sturing te krijgen op risico’s, volwassenheid (opzet, bestaan en werking) van beleid, processen, procedures en maatregelen en daarmee de effectiviteit en compliance langdurig te verhogen.

Via het volgen van de ingebouwde Plan-Do-Check-Act principes is het in control komen en blijven van informatieveiligheid en privacybescherming eenvoudiger. Een gerust gevoel voor u en voor uw klanten.

MexonInControl Pro biedt ondersteuning voor een veelheid aan algemene en (branche) specifieke normenkaders zoals BIO, ISO2700x, NEN7510, COBIT, Privacy Baseline van CIP, etc.


Karakteristieken MexonInControl voor Privacy:

 • SAAS Oplossing (in Nederland)
 • Meertalig (Nederlands, Engels, Frans)
 • 24/7 beschikbaar
 • Register verwerkingsactiviteiten
 • Register verwerkingsovereenkomsten
 • Register verwerkers
 • Register applicaties/processen
 • Uitvoeren assessments
 • Organisatiestructuur
 • Vooringestelde dashboards

Direct aan de slag:

 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • Ondersteuning van 9.00 tot 17.00 uur
 • Afdrukmogelijkheid
 • Exportmogelijkheid
 • Krachtige rechtenstructuur
 • Koppelen van bijlagen via link naar CMS
 • Bijhouden onderlinge relaties

Wilt u weten wat het MexonInControl voor Privacy voor u kan betekenen?
Neem dan contact met ons op via email sales@mexontechnology.com of telefoon +31 33 432 17 00.