MexonInControl voor Privacy

MexonInControl voor Privacy is een online dienst (Software-as-a-Service) waarmee iedere organisatie de voor de AVG benodigde registers kan opbouwen. Registers voor verwerkingsactiviteiten, verwerkers, verwerkersovereenkomsten, risico's, maatregelen en natuurlijk Data Protection Impact Assessments.

Online overview Graag meer informatie Datasheet MexonInControl voor Privacy


Laptop-New-Dashboard

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben organisaties, die gegevens van personen verwerken, een aantal nieuwe verplichtingen gekregen. Veel organisatie proberen die nieuwe aspecten, het aanleggen van registers, onder controle te krijgen met gereedschap dat al voorhanden is. Microsoft Excel is zo’n stuk gereedschap dat vaak binnen handbereik is. Excel zorgt voor een voortvarend begin, maar heeft ook beperkingen die menig opgebouwd register laat wankelen.

De AVG heeft tot doel de privacy te beschermen. Falen op dat werkterrein is geen optie. De keuze voor een inzichtelijk, betrouwbaar, overzichtelijk en transparant hulpmiddel is wenselijk, zo niet noodzakelijk.

MexonInControl voor Privacy is onze SaaS oplossing waarmee uw volgende stap wordt gezet om te voldoen aan de verplichtingen inzake registers.
Kennis en AVG-implementatie partners

MexonInControl wordt geimplementeerd natuurlijk door uw eigen organisatie, maar onze partners kunnen u daarbij ook nog verder ontzorgen

Zowel via ondersteunings-diensten als via abonnementen helpen zij uw organisatie om de AVG op orde te krijgen en nog misschien wel belangrijker te houden! Voor meer informatie over een partner kunt u hier rechts via een logo naar de partners website gaan


Proceed Data Protection
Sit bc


AVG-administratie op orde brengen en houden

De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties neer. Openheid, transparantie en verantwoordingsplicht zijn belangrijke thema’s rondom privacybescherming.

Iedere organisatie zal moeten onderzoeken in welke mate zij met de AVG te maken heeft. Concreet houdt dat in: het vaststellen of er gegevens over personen worden verwerkt. De conclusie van dit onderzoek moet worden vastgelegd, ook als er geen sprake is van het verwerken van persoonsgegevens!

Voor het onderzoeken (door middel van assessment) is het van belang inzicht te hebben of te krijgen in de verwerkingsactiviteiten. Het inrichten en correct vullen van het register van verwerkingsactiviteiten is een eerste activiteit waarmee direct aan een belangrijke eis vanuit de AVG kan worden voldaan.

Door het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA), onafhankelijk van de variant (klein of zeer uitgebreid), wordt duidelijker wat de actuele status is en waar aandacht aan moet worden geschonken.

Door een register van verwerkers en verwerkingsovereenkomsten te vullen komen ook deze onder controle. Omdat ook de samenhang tussen registraties kan worden vastgelegd ontstaat een solide basis om te voldoen aan de eisen van de AVG.Inrichting naar organisatie

Iedere organisatie heeft branche specifieke kenmerken. MexonInControl voor Privacy kenmerkt zich o.a. door de hoge mate van flexibiliteit. Daarmee kunnen de registers worden ingesteld voor ieder type organisatie, met de begrippen die voor uw organisatie passend zijn. Dat geldt voor de benaming van velden en kolommen en ook voor de waardes die daar ingevuld kunnen of mogen worden. Ook bepaalt u zelf welke gegevens zichtbaar, verborgen of verplicht zijn.

MexonInControlvoorPrivacyScherm1


SelfAssessment

Assessments

MexonInControl voor Privacy bevat diverse assessments voor een vlot begin:
 • DPIA Check: is een DPIA nodig
 • DPIA Checklist nieuwe verwerking
 • DPIA Checklist bestaande verwerking
 • Hoe om te gaan met een datalek
 • Dient onze organisatie een FG aan te stellen
Assessment templates kunnen naar behoefte worden aangepast of worden toegevoegd. Zo kunt u assessments opnemen in uw intranet- en internet-pagina's waarmee bijvoorbeeld een "Vermoeden van een datalek" kan worden aangemeld. Of u kunt assessments aan externe partijen toewijzen ter beantwoording. En dat allemaal met het taalgebruik van uw organisatie

Lees hier meer over de mogelijkheden van de assessments van MexonInControlFunctionaliteit

 • Exporteren van registers
 • Importeren register van verwerkingsactiviteiten
 • Krachtige rechtenstructuur
 • Bijlage via link naar CMS
 • Relaties tussen registers

Gebruiker types

 • Basis: alleen toegewezen assessments invullen
 • Light: registers beheren en assessments toewijzen
 • Beheerder: MexonInControl configureren en beheren, waaronder assessments (en templates)

Wilt u weten wat MexonInControl voor Privacy voor u kan betekenen?
Neem dan contact met ons op via email sales@mexontechnology.com of telefoon +31 33 432 17 00.