Onze partners

Mexon Technology is er trots op een klantgerichte organisatie te zijn. Wij geloven sterk in de toegevoegde waarde van samenwerking met partners.

Of het nu gaat om Privacybescherming, Informatieveiligheid of IT Service Management, Mexon Technology en haar partners bundelen hun krachten om de meest complete, geïntegreerde, flexibele en betaalbare oplossingen te kunnen bieden.

Integripro ondersteunt haar klanten om hen voor te bereiden op en te ondersteunen bij cyberdreigingen en -incidenten. Privacybescherming is een belangrijk onderdeel hiervan.

Op het vlak van privacy biedt Integripro de volgende diensten:
  • Privacy-scan
  • Functionaris Ggegevensbescherming as a Service
  • Privacy officer as a Service
  • Implementatie MexonInControl

PROCEED Gegevensbescherming opereert landelijk en begeleidt organisaties naar het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) op alle niveaus.

Juridische expertise op het gebied van privacyrecht, specialist in alle facetten van de AVG en daarnaast meer dan 20 jaar ervaring in IT en Security, maken PROCEED Gegevensbescherming een veelzijdige partner!

Van adviesdiensten en het fungeren als privacyvraagbaak, tot het leveren van dienstverlening zoals een Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming, alle begeleiding is mogelijk.

Mexon Technology levert een bijdrage aan het initiatief van MITE3 Cybersecurity en Maria Genova

Datalekt.nl is de plek voor inzicht in bekende datalekken en hacks, ter voorkoming van hetzelfde bij andere organisaties.

De assessments die te vinden zijn op deze website worden gefaciliteerd door MexonInControl.

SIT bc combineert business kansen, business doelen en bedrijfsrisico’s met informatiebeveiliging, Privacy/GDPR, IT Architecture (technologie-deel), Business Proces (her-)ontwerp (processen) en bewustwording/awareness (mensen). Deze holistische benadering in combinatie met de kennis die SIT bc heeft in die vakgebieden, maakt dat IT-management, IT-beveiliging en privacy zijn ingebed in het bestuur en strategie van de onderneming.

Naast consultancy bieden wij ondersteuningdiensten op basis van "een pay for what you use" concept voor alle bestuur, management en operationele activiteiten in de genoemde aspecten/gebieden die betrekking hebben op alle afmetingen, zodat u zich gewoon kunt richten en op uw corebusiness: werken!

Mexon Technology is kennispartner van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

CIP is het expertisecentrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming van, voor en door overheidsorganisaties. Het heeft zich ontwikkeld tot een publiekprivate netwerkorganisatie, waarin ook deskundige marktorganisaties als kennispartners deelnemen.

Het CIP is o.a. de auteur van de CIP Privacy Baseline. Deze baseline is een handreiking voor verantwoord omgaan met persoonsgegevens. In dit normenkader is de AVG ontrafeld voor de uitvoeringsorganisatie.
De CIP Privacy Baseline is hét naslagwerk van de methode 'Grip op privacy'.

Mexon Technology is aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD).

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en richt zich op (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD beheert de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Voortbouwend op meer dan 25 jaar ervaring, is iET Solutions erkend als een toonaangevende wereldwijde leverancier van IT Service Management (ITSM) oplossingen voor middelgrote en grote ondernemingen. Door het verstrekken van een volledig geïntegreerde, aanpasbare oplossing op het gebied van IT Service Management afgestemd op ITIL best practices. iET Solutions biedt haar klanten het stroomlijnen van service operaties, verbeteren van de klanten service, IT-kosten verlagen en het inperken van risico's bij een audit. iET Solutions staat voor het verstrekken van de best mogelijke ondersteuning bij de honderden bedrijven die wereldwijd vertrouwen op iET Solutions om de dagelijkse behoeften van hun klanten en medewerkers bedienen. Mexon Technology is exclusief distributeur voor iET Solutions in de Benelux en Frankrijk.

Schmidt's LOGIN GmbH - kort LOGIN - levert consultancy diensten en software ontwikkeling voor alle soorten netwerk-gerelateerde zaken en IT-diensten. Al ruim 25 jaar richten zij zich op pragmatische oplossingen en ondersteunen de filosofie 'Keep It Simple' voor client en server-omgevingen in Windows-gebaseerde netwerken. Ze leveren oplossingen allemaal gericht op één doel: het werk eenvoudiger maken voor IT-systemen en netwerkbeheerders. Hun producten zijn intuïtief en makkelijk te gebruiken, vereisen geen opleiding en zijn toekomst-proof doormiddel van continue updates en de te downloaden versies.

Mexon Technology is distributeur van Schmidt's LOGIN GmbH in de Benelux en Frankrijk.