Service Management


Service management in optima forma gaat over het beheer en de beheersing van uw bedrijfsprocessen, om de levering van stabiele en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te garanderen en hoge gebruikerstevredenheid en betrouwbare metingen te waarborgen. De basisprincipes van Service Management gaan over het vastleggen van bedrijfskennis en efficiënt voorkomen en oplossen van incidenten & problemen en implementeren van wijzigingen.

Enkel goede software en een optimaal ontwerp van beheerprocessen zijn geen garantie voor succes. Daarvoor is een integrale aanpak nodig waarbij beheerprocessen, organisatiestructuur, kennis en vaardigheden van beheerders simultaan worden ontwikkeld. Een integrale veranderingsaanpak maakt Service Management succesvol binnen uw organisatie. Mexon Technology maakt dat het werkt!